top of page

Z důvodu zaplnění ubytovací kapacity v budově a chatkách je možné se v areálu střediska ubytovat ve stanovém městečku ve vlastním stanu.

Platební a storno podmínky

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami letní taneční školy Right 2 Dance a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Platební možnosti

 

 • Převodním příkazem na konto pořadatele. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

 • Poštovní poukázkou typu A na konto pořadatele. ( Nelze použít pro Slovenskou republiku ). Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.

 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto pořadatele.

 

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Termín plateb

 

V případě přihlášení do 30.3. 2023
Je možné nastavit platby až na 5 splátek. Zálohová faktura má splatnost 5 dní.
Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele o splatnost jinou.

V případě přihlášení do 30.4. 2023

Je možné nastavit platby až na 3 splátky. Zálohová faktura má splatnost 5 dní.Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele o splatnost jinou.

V případě přihlášení od 1.5.2023 do 30.6. 2023

Je možné nastavit platby až na 2 splátky. Zálohová faktura má splatnost 5 dní.

Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele o splatnost jinou.

V případě přihlášení od 1.7. 2023
Celková cena letní taneční školy je splatná do 14 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky a fakturou.

V případě přihlášení na letní taneční školu 14 dní a méně před začátkem daného turnusu je celková cena letní taneční školy splatná nejpozději den před začátkem turnusu, na který je zákazník přihlášen (tzn. částka je připsaná na účet pořadatele).

Sleva na letní taneční školu

 

Sleva na sourozence – poskytujeme slevu 300 Kč na každého sourozence.

Storno podmínky

 

 • 500 czk za osobu při zrušení přihlášky (písemně) do 20.6.2023

 • 50% z ceny za osobu při zrušení přihlášky (písemně) do 31.7.2023

 • 100% z ceny za osobu při zrušení přihlášky od 1.8.2023

 • 0 czk v případě náhradníka z Vaší strany

 • 1000 czk (43 €) za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy)

 • 1000 czk (43 €) za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy)

 • 0 czk za  osobu v případě vládních nařízení, které by znemožnily kemp uskutečnit

 • 0 czk za  osobu v případě pozitivního testu na covid-19 (nutné doložit testem z oficiálního testovacího centra)

Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně prostřednictvím e-mailu: R2DanceKemp@post.cz

Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2023.

bottom of page